Jdi na obsah Jdi na menu

Revize spalinových cest

 

 

Revizi spalinové cesty potřebujete:

- před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
- při výměně nebo nové instalaci spotřebiče paliv
- při komínovém požáru (vyhoření sazí)
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Ceny revizí se pohybují v rozmezí 2.000 – 2.500,- Kč dle typu spotřebiče a složitosti spalinových cest.

 

Dne 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Nový zákon zrušil nařízení vlády  č. 91/2010 Sb. a stanovil práva a povinnosti v oblasti čistění, kontrol a revizí spalinových cest.

Hasičský záchranný sbor  kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Kontrolují platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů. V případě fyzických osob se také nic nezměnilo a povinnost kontroly a čištění  komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

DSCF1106

REVIZE – revizi smí provádět pouze osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví a která je zároveň a) revizním technikem komínů, b) specialistou   bezpečnosti   práce – revizním  technikem  komínových systémů nebo c) revizním technikem spalinových cest