Jdi na obsah Jdi na menu

Čištění a kontrola spalinové cesty

Dne 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Nový zákon zrušil nařízení vlády  č. 91/2010 Sb. a stanovil práva a povinnosti v oblasti čistění, kontrol a revizí spalinových cest.

Hasičský záchranný sbor  kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Kontrolují platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů. V případě fyzických osob se také nic nezměnilo a povinnost kontroly a čištění  komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

 

ČIŠTĚNÍ – to si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá paliva do 50 kW provádět sám. Četnost čištění spalinových cest viz tabulka.

KONTROLA – tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Četnost kontrol spalinových cest viz tabulka.

DSCF8043

REVIZE – revizi smí provádět pouze osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví a která je zároveň a) revizním technikem komínů, b) specialistou   bezpečnosti   práce – revizním  technikem  komínových systémů nebo c) revizním technikem spalinových cest

 

 

 

 

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty,

vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu

a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónníprovoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce
 

Příspěvky