Jdi na obsah Jdi na menu

Jak se postarat o komín

Dne 1. ledna 2016 vstoupil v platnost nový Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Nový zákon zrušil nařízení vlády  č. 91/2010 Sb. a stanovil práva a povinnosti v oblasti čistění, kontrol a revizí spalinových cest.

Hasičský záchranný sbor  kraje ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich provozované činnosti. Kontrolují platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů. V případě fyzických osob se také nic nezměnilo a povinnost kontroly a čištění  komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu. Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob, tj. běžných občanů. Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

 

ČIŠTĚNÍ – to si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá paliva do 50 kW provádět sám. Četnost čištění spalinových cest viz tabulka.

KONTROLA – tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Četnost kontrol spalinových cest viz tabulka.

 

REVIZE – revizi smí provádět pouze osoba odborně způsobilá s živnostenským oprávněním v oboru kominictví a která je zároveň a) revizním technikem komínů, b) specialistou   bezpečnosti   práce – revizním  technikem  komínových systémů nebo c) revizním technikem spalinových cest

 

 

Kontroly se nově týkají nejen komínů u kotlů na pevná paliva, ale i na plyn.

Pokud se kontroly a čištění nedodrží, může být udělena pokuta až 25 000 korun. 

 

 
 Zpráva o kontrole bude také zajímat pojišťovnu a hasiče v případě, že příčinou požáru v domě bude zanesený komín. Hasiči mohou udělovat pokutu, pojišťovny mohou strhnout desetitisíce z vyplaceného pojištění. Pokud nebudete mít zprávu o kontrole vůbec, od pojišťovny neuvidíte ani korunu. Čistit komíny si mohou majitelé sami, kominík je pak pouze zkontroluje a sepíše revizní zprávu.

 

U kotle na tuhá paliva se musí komín čistit 3x ročně, z toho 2x v sezóně. U plynu je povinnost čistit komín jednou do roka.

 

Čištění komínů u plynových spotřebičů

Většina komínových vložek je tvořena hliníkovým potrubím starým více než 15 let. Hliníkové komínové vložky korodují a začínají se rozpadat. Odpadávající části spolu s nečistotami v komíně mohou ucpat místo, kde je spotřebič napojen do komína kouřovodem.

V kombinaci s nečištěnou karmou, nebo kotlem může dojít k obrácení tahu komína a spaliny s vysokým obsahem oxidu uhelnatého se začnou vracet do obytného prostoru. Lidé se pak mohou otrávit třeba při sprchování. Ke každému spotřebiči musí být zajištěn přívod vzduchu ke spalování.

Často se setkáváme s umístěním kotle v koupelně, kde jediným místem, kudy může proudit vzduch, je mezera ve dveřích. To je málo. Do prostoru by měl být zajištěn trvalý přívod vzduchu neuzaviratelnou mřížkou. Mřížka může být i v dolní části dveří, nebo postačí dveře trochu podříznout. Některé modernější spotřebiče si vzduch pro hoření odebírají z venkovního prostoru přes kouřovod.

 

V každém případě nezanedbávejte péči o komín ani pokud topíte plynem!

 

 

Pozor!! Pokud máte turbo kotle na plyn musí se u nich provádět rovněž povinné roční kontroly. Při kontrole nejde ani tak o požár, ale o Váš život.

 

 

další iformace o požárech : požáry.cz

 

Po provedení kontroly komínu vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že Váš komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty,

vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu

a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónníprovoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce